AADK Spain, Abraham Hurtado (ESP)

Col·laboració especial
11 nov. a partir de les 20h @ Fàbrica Moritz

AADK Spain torna a Fenòmens amb una intervenció anomenada activació espacial. Al soterrani de la Fàbrica Moritz el públic es trobarà amb el treball de Maria Cabeza de Vaca i Spin Off Danza, mentre AADK intervindrà transformant lenta i subtilment l’espai. Un experiment sobre els condicionaments en cadena, de com l’espai afecta el cos, coaccionant el seu transitar, de com el trànsit modula les inter-relacions i aquestes últimes modulen l’experiència psico-emocional.

Abraham Hurtado és performer i artista visual, ha treballat amb diverses companyies de teatre i dansa a nivell nacional i internacional, i nombrosos artistes visuals. En el seu treball personal, explora les nocions d’espai i presència, la multiplicitat de contextos, la relació amb el públic i com això afecta la percepció de les propostes. El seu treball visual ha viatjat a la Biennal de la Imatge de Buenos Aires, la Fundaçao Petxina i el Centre Cultural de Belém a Lisboa, el Moderna Museet d’Estocolm, La Conservera i el Centro Párraga a Múrcia. És membre fundador de la plataforma AADK l’any 2006 a Berlín. AADK és un projecte curatorial on els artistes convidats realitzen activitats en els camps de la performance, la instal·lació, la música, la literatura i el videoart. Des de 2012, Abraham Hurtado dirigeix AADK Spain al Centro Negra de Blanca (Múrcia).

TICKETS
___

AADK Spain is back to Fenòmens with an intervention called spatial activation. In the basement of the Moritz Factory the audience will meet the work of Maria Cabeza de Vaca and Spin Off Danza, while AADK will intervene by slowly and subtly transforming the space. An experiment on chain conditioning, on how space affects the body, constraining its transit, how traffic modulates interrelationships, and they modulate the psycho-emotional experience.

Abraham Hurtado is a performer and visual artist, he has worked in a variety of theater companies and national and international levels, as well as nombrosos artistes visuals. In his personal treball, he explores the notions of space and presence, the multiplicity of contexts, the relationship between the public and the audience affects the perception of the propositions. Its visual treball has viatjat to the Biennial of the Imatge of Buenos Aires, the Petxina Foundation and the Cultural Center of Belém to Lisbon, the Moderna Museet d’Estocolm, La Conservera and the Centro Párraga to Murcia. You are the founding member of the AADK l’any 2006 platform in Berlin. AADK is a curatorial project on the artistes invidats realitzen activitats in the camps of performance, installation, music, literature and videoart. Since 2012, Abraham Hurtado heads AADK Spain to the Centro Negra in Blanca (Murcia).

http://www.aadk.es

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *