SELECCIÓ CURTMETRATGES FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA IN MONTRÉAL (CAN)

Instal.lació VR. FNC Explore realitza el comissariat d’aquesta secció
10 nov. a partir de les 20,00h. Institut Français

Festival du nouveau cinéma in Montréal és un festival anual de cinema que es celebra des de 1971, un aparador per al cinema de tots tipus, des dels grans esdeveniments, a les obres fora del comú, a les més atrevidament innovadores. FNC proposa pel·lícules que fan accelerar el cor, que descomponen el llenguatge del cinema per a reinventar-ho. Són pel·lícules que et deixen sense alè al seu seient. En cadascuna de les seves seccions, FNC té l’objectiu de donar suport i posar en relleu obres diverses: curts i llargmetratges, documentals i ficció, de Québec i de tot el món. FNC busca nous desenvolupaments que mouen el cinema cap endavant, per familiaritzar el públic amb 3D, VOD, un ventall de diferents formats sobre les últimes tendències creatives. Enguany, el seu comissariat a Fenòmens tracta el tema del cos i els seus límits, mitjançant una sel·lecció de curtmetratges de realitat virtual.

TICKETS

___

Festival du nouveau cinéma in Montréal is an annual cinema festival that has been held since 1971, a showcase for cinema of all kinds, from major events, to out-of-the-ordinary works, to the most daring innovators. FNC proposes films that accelerate the heart, which break down the language of cinema to reinvent it. They are films that leave you breathless in your seat. In each of its sections, FNC aims to support and highlight various works: short films and feature films, documentaries and fiction, from Québec and from around the world. FNC is looking for new developments that move the cinema forward, to familiarize the audience with 3D, VOD, a range of different formats on the latest creative trends. This year, their charge in Fenòmens deals with the theme of body and its limits, through a selection of short films of virtual reality.

www.nouveaucinema.ca

 

“La troisième roue”
André Roy
O.V. French
Virtual Reality, Documentary
CANADA | 6 MINUTES | 2017

Un professor de gimnàs aspira a fer accessible l’esport a dues germanes amb distròfia muscular. En un gir sorprenent, els estudiants sense discapacitats demanen que les noies amb cadires de rodes juguin amb ells. El que emergeix és un moviment d’inclusió inversa que s’amplia a tota una comunitat, on la majoria s’adapta a la minoria.

A gym teacher aspires to make sports accessible to two sisters who have muscular dystrophy. In a surprising twist, students without disabilities soon ask for wheelchairs to play basketball with them. What emerges is a movement of reverse inclusion that expands to an entire community, where the majority adapts to the minority.

“Vaysha l’aveugle”
Theodore Ushev
O.V. French
Virtual Reality, Animation
CANADA | 9 MINUTES | 2017

Vaysha no és com altres noies: el seu ull esquerre només veu el passat, i el seu ull dret només el futur. Cegada pel que va ser i atormentada pel que serà, ella és incapaç de viure en el present. «Vaysha cega” és el que tothom la crida. En la nova versió de VR d’aquest curtmetratge filosòfic i visualment sorprenent, l’autor Theodore Ushev fa un ús convincent d’una tecnologia immersiva.

Vaysha is not like other girls: her left eye sees only the past, and her right eye only the future. Blinded by what was and tormented by what will be, she is incapable of living in the present. “Blind Vaysha” is what everyone calls her. In the new VR version of this philosophical and visually stunning short film, auteur animator Theodore Ushev makes compelling use of an immersive technology.

“Théâtre D’automne”
Mathieu Barrette & Myriam Coulombe
O.V. French
Virtual Reality, Fiction
CANADA | 9 MINUTES | 2017

Les coses maduren amb l’hivern, però el desglaç les fa tornar a la realitat. A la vora de tres nivells de realitat, tu ets el convidat d’últim minut, l’intrús, l’actor de relleu que, com un personatge, has d’actuar dins la història. Tu ets la història, el testimoni invisible, est aquí, allà, o en un altre lloc. Sentiràs la multitud sense veure-la.
 
Things mature with winter, but the thaw makes them real again. At the border of three levels of reality, you are the last-minute guest, the intruder, the relief actor who, now in character, must take action in the story. You are the history, you are the invisible witness, you are here, there, or elsewhere. You will feel the crowd without seeing it.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *