NARCISSUS REFLECTED, Cie K. Danse (FRA)

Dansa i interactivitat. 
10 nov. a les 21,30h @ Institut Français

Narcissus Reflected és un lloc compartit entre l’expressivitat de la dansa contemporània i la reflexió sobre els nostres valors morals, amb la participació contínua del públic que determina el que passa sobre l’escenari. L’espectacle ens posa davant dels nostres propis hàbits, pensaments i accions, resultant alhora lúdic, instructiu i profund. La creació coreogràfica de la companyia K.danse desenvolupa un llenguatge de moviment a través la confrontació dialèctica entre el cos físic i el cos virtual, i els seus espectacles qüestionen les fronteres entre la ficció i la realitat, la construcció social del cos, i les estructures psicològiques en les relacions humanes.

Jean-Marc Matos és un coreògraf pioner en l’ús de les tecnologies digitals, des de fa més de vint anys investiga l’associació de la dansa, la coreografia i els nous mitjans. Titulat per l’INSA de Tolosa, va estudiar a Veneçuela i a New York. Radicat a França des de 1983 ha realitzat més de 45 coreografies i gires internacionals. Des de 1998 desenvolupa K.danse al costat d’Anne Holst, un nou enfocament del moviment en interacció amb els nous mitjans.

TICKETS

___

Narcissus Reflected is a shared place between the expressiveness of contemporary dance and reflection on our moral values, with the continuous participation of the audience that determines what happens on stage. The show puts us in front of our own habits, thoughts and actions, being both playful, instructive and profound. The choreographic creation of the company K. Danse develops a language of movement through the dialectical confrontation between the physical body and the virtual body, and its shows question the boundaries between fiction and reality, the social construction of the body, and psychological structures in human relationships.

Jean-Marc Matos is a pioneer choreographer in the use of digital technologies. For more than twenty years he has been researching the association of dance, choreography and new media. Titled by the INSA of Toulouse, he studied in Venezuela and in New York. He has been in France since 1983 and has performed more than 45 choreographies, and international tours. Since 1998 he has developed with Anne Holst a new approach to the movement in interaction with the new media.

Choreography: Anne Holst & Jean-Marc Matos
Digital scenography: Arnaud Courcelle
Performers: Fabien Gautier & Marianne Masson
Music composer: Emmanuel Mondolfo
Lighting: Yarol Stuber
Photography: Fabien Leprieult
Video: Claude Jeanmart, Emmanuel Rufié

With the support of: Ville de Toulouse, Conseil régional d’Occitania, Conseil départemental Haute-Garonne
Residencies: Théâtre Le Ring, Toulouse – CDCN, Toulouse –École d’éducation artistique, Tournefeuille –  Théâtre Marcel Pagnol, Villeneuve-Tolosane

www.k-danse.net

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *