Abraham Hurtado-AADK Spain (Berlín- Espanya)


Abraham Hurtado-AADK Spain realitza el comissariat de la secció Cos i espai

Cos i Espai / 18 nov. a les 20,30h. @ La Caldera

La secció Cos i Espai forma part del Cicle Acció Mutant de La Caldera Centre de creació de dansa i arts escéniques. 
“Abans d’un centre per a la dansa i la creació escènica l’edifici actual de La Caldera va ser un cinema i abans una fàbrica de cotxes. Amb aquest cicle volem portar l’atenció al contenidor, als usos i funcions que ha tingut, a les persones que el van ocupar abans que nosaltres, a les històries reals o imaginàries que ens conta per descobrir, potser, altres maneres d’habitar-lo”

Abraham Hurtado, Performer i artista visual, Abraham Hurtado ha treballat amb diverses companyies de teatre i dansa a nivell nacional i internacional, i ha col·laborat amb nombrosos artistes visuals. En el seu treball personal, explora les nocions d’espai i presència, la multiplicitat de contextos, la relació amb el públic i com això afecta la percepció de les propostes. El seu treball visual ha viatjat a la Biennal de la Imatge de Buenos Aires, la Fundaçao Petxina i el Centre Cultural de Belém a Lisboa, el Moderna Museet d’Estocolm, La Conservera i el Centro Párraga a Múrcia, i com a performer, per tota Europa. És membre fundador de AADK, una plataforma llençada l’any 2006 a Berlín. AADK és un projecte curatorial en el qual els artistes convidats realitzen activitats en els camps de la performance, la instal·lació, la música, la literatura i el videoart. Des de l’any 2012, Abraham Hurtado dirigeix AADK Spain al Centro Negra de Blanca (Múrcia), en el qual desenvolupa projectes de recerca i creació d’art contemporani.
Aquest any, Abraham Hurtado – AADK presenta una selecció de creadors dins de Fenòmens, a la secció Cos i Espai.

AADK Spain proposa a una sèrie d’artistes amb els quals treballa la relació entre cos i espai, per a ocupar diferents llocs de La Caldera durant tres hores. Els artistes i les artistes convidades treballen en resposta al lloc que els hi sigui adjudicat. La mostra tindrà un format d’instal·lació en viu, en què l’espai és afectat per la manera en què cada artista l’ocupa. Cada espai conte un cos – subjecte i objecte – que el reconstrueix i redefineix a través de la seva relació amb ell. Ens interessa emfatitzar les diferents lectures que puguin emanar les propostes, la transformació de la percepció d’un lloc, envaïr l’espai d’emocions, estranyaments, experiències sensorials on el temps és un element fonamental. Volem crear un material que configuri noves formes de dialogar amb el fet físic, explorar els comportaments que deriven de les formes disruptives d’habitar, difuminar els límits entre subjecte i objecte, i encarnar subjectivitats alternatives al què és habitual i normatiu.

TICKETS

The «Body and Space» section is part of the series Acció Mutant at La Caldera, Center of creation of dance and performing arts.
«Before being a center for dance and performing arts, the building was a cinema and before a car factory. With this series we want to bring attention to the container, the uses and functions that it used to have, to the people who occupied it before us, the real or imaginary stories that the building tells us, perhaps to discover other ways of living it”. 

Abraham Hurtado. Performer and visual artist, Abraham Hurtado has worked with several theater and dance companies, nationally and internationally, and he has collaborated with many visual artists. In his personal work explores notions of space and presence, the multiplicity of contexts, the relationship with the public and how this affects the perception of the proposals. His visual work has traveled to the Biennial of the Image of Buenos Aires, Fundação Petxina and the Belém Cultural Centre in Lisbon, the Moderna Museet in Stockholm, La Conservera and Centro Párraga in Murcia, and as a performer, around all Europe. He is founding member of AADK, a platform launched in 2006 in Berlin. AADK is a curatorial project in which guest artists perform activities in the fields of performance, installation, music, literature and video art. Since 2012, Abraham Hurtado directs AADK Spain at the Centro Negra in Blanca (Murcia), which develops research projects and creation on contemporary art.
This year, Abraham Hurtado – AADK presents a selection of artists at Fenòmens, in the section Body and space.

AADK Spain proposes a selection of artists working with the relationship between body and space, in order to occupy different rooms of La Caldera during three hours. The guest artists work in response to the place that will be awarded. The exhibition will have a live installation format, in which the space is affected by the way in which each artist occupies it. Each space contains a body – subject and object – that is reconstructs and redefines through its relationship with the space. We are interested in the emphasis of different readings that may arise from the proposals, the transformation of the perception of a place, invade the space with emotions, estrangement, sensory experiences where time is a critical element. We want to create a material that sets new forms of dialogue with the physical form, explores the behaviors which arise from disruptive ways of living, blurring the boundaries between subject and object, and embodying alternative subjectivities and regulatory usual.

www.aadk.es

www.fakelessproject.com

Comments are closed.