Modgeist vs Connect (França)

Música-videoprojecció interactiva
C0s i Tecnologies / 17-nov. a les 22,00h @ Hiroshima 

 

Mikaël Charry aka Modgeist va començar en la música electrònica l’any 2001 i les seves primeres actuacions en directe van ser com a membre del col·lectiu Knobz. Ha compost sota diferents pseudònims i també és creador, compositor i teclista d’Anakronic. Va ser atrapat pel addictiu univers dels sintetitzadors modulars i va decidir construir el seu projecte en solitari Modgeist, on torna a les seves arrels: música electrònica barrejada de criptogrames i misticisme per crear techno, progressive techno i temes minimal jugant amb l’energia i el perfeccionisme.

Arnaud Courcelle és artista digital i músic. Després dels seus estudis mèdics a Toulouse, es va dedicar a l’art i la seva obra observa els processos i la improvisació utilitzant interfícies digitals. Dissenya el software per a la projecció de vídeo, la incorporació de mòduls de gestió de la interacció persona-ordinador, el que li permet reproduir les formes a través del moviment dels cossos. Des de l’any 2011, va crear instal·lacions digitals i interactives, i també treballa amb el mapping. La seva obra s’exposa regularment a França i a l’estranger, en festivals com THSF Toulouse, Digimundo Montpeller, Gamerz Aix-en-Provence, Atlanta Science Festival, o a spamm.fr. </ Connect> és un projecte de dispositius audiovisuals i vídeo-projeccions interactives a través de smart phones. </ Connect> planteja una reflexió sobre l’estètica de masses i la cara pública d’una obra col·lectiva.

La trobada entre Modgeist Vs Arnaud Courcelle és una experiència sensorial i a més interactiva amb el públic, que pot modificar els gràfics a temps real mitjançant els seus smart phones.

TICKETS

Mikaël Charry aka MODGEIST began in electronic music in 2001 and his first live performances was as a member of the collective Knobz. He has composed under different pseudonyms and he is also creator, composer and keyboardist of Anakronic. He was caught by the addictive world of modular synthesizers and decided to build his solo project Modgeist where returns to its roots: electronic music, mixed with cryptograms and mysticism to create techno, techno progressive and minimal tracks playing with energy and perfectionism.

Arnaud Courcelle is digital artist and musician. After his medical studies in Toulouse, he devoted himself to art and his work focuses on improvisation and processes, using digital interfaces. He designs software for video projection, incorporating management modules human-computer interaction, allowing to reproduce forms through bodies movement. Since 2011, he created digital and interactive interfaces and also worked with mapping. His work is regularly exhibited in France and abroad, at festivals such as HSF Toulouse, Digimundo Montpeller, Gamerz Aix-en-Provence, Atlanta Science Festival, or spamm.fr. </ Connect> is a project of audio-visual devices and interactive video-projections through smart phones. </ Connect> reflects on the aesthetics of mass, and the public face of a collective work.

The meeting between Modgeist Vs Arnaud Courcelle is an sensory experience,  as wel as  interactive with the public, who can modify graphics in real time using their smart phones.

www.modgeist.com
www.soundcloud.com/modgeist

www.arnaudcourcelle.net

Comments are closed.