Back and Forth de Gaëtan Rusquet (Bèlgica)

Live Installation. Abraham Hurtado-AADK Spain realitza el comissariat de la secció Cos i Espai. 
Cos i Espai / 18 nov. a les 20,30h @ La Caldera

La secció Cos i Espai forma part del Cicle Acció Mutant de La Caldera Centre de creació de dansa i arts escèniques. 

Gaëtan Rusquet treballa en el camp de la performance, la dansa i les arts visuals. Després d’estudiar Arts Aplicades a ENSAAMA de París, va seguir un Màster en escenografia i perfomance a ENSAV La Cambre a Bruxelles. A través de les seves propostes, ell treballa sobre el cos i la necessitat de moviment dins d’un mitjà, per tal de tenir una experiència compartida amb el públic, i unifica qüestions plàstiques i performatives. Back and Forth és una acció que es construeix sobre una eina còmica: l’escultura de globus. Gaëtan Rusquet utilitza aquesta eina com a material sonor i escultòric, creant una espècie d’exosquelet segons una forma de ritual. Alhora seriosa i lúdica, la peça té diferents nivells, la qual cosa fa possible viure una experiència visual divertida així com un intenses sensacions de lògica sensorial de moviment.

TICKETS

The «Body and Space» section is part of the series Acció Mutant at La Caldera, Center of creation of dance and performing arts

Gaëtan Rusquet works in the fields of performance, dance and visual art. After studying Applied Arts at ENSAAMA in Paris, he followed a Master in stage design and performance at ENSAV La Cambre in Bruxelles. Through his proposals, he works on the body and the necessity of movement within a medium, in order to have a shared experience with the audience, linking plastical and performative questions. Back and Forth is an action built on a comic tool: balloon sculpture. Gaëtan Rusquet uses this tool as a sound and sculptural material, creating a kind of exoskeleton as a form of ritual. Simultaneously serious and playful, the piece has different levels, which makes possible to have a fun visual experience as well as an intense feeling of sensory logic of movement.

Awards:

Two Children awards at the Antifestival in Kuopio : the price of the most disgusting and the price of the most beautiful performance.

https://vimeo.com/gaetanrusquet

Comments are closed.