(LA) Horde Collectif (França)

Laboratori. Abraham Hurtado-AADK Spain realitza el comissariat de la secció Cos i Espai.
Cos i Espai /del 14 al 18 nov. a les 20,30h. @ La Caldera

La secció Cos i Espai forma part del Cicle Acció Mutant de La Caldera Centre de creació de dansa i arts escèniques. 

(LA) Horde és un col·lectiu de tres artistes: Marine Brutti, Jonathan Debrouwer i Arthur Harel. Junts desenvolupen la seva pràctica a través de la direcció d’escena, el cinema, la vídeo instal·lació, la coreografia i la performance.

A Fenòmens, imparteixen un workshop del 14 al 18 de novembre a La Caldera, que acaba en una acció pública. Marine, Jonathan i Arthur intercanviaran amb els participants i proposaran diversos experiments coreogràfics. La idea és preguntar com els intèrprets es relacionen amb els seus cossos, d’acord amb les diferents àrees d’espais que es creuen o s’ocupen. El contingut de moviment es basa en el treball del col·lectiu que ells anomenen «els balls post-Internet», i el Jumpstyle, que ve del moviment hardstyle.

Gratuït. Per apuntar-te, escriu a: info@fenomens.net

TICKETS

The «Body and Space» section is part of the series Acció Mutant at La Caldera, Center of creation of dance and performing arts

(LA) Horde is a collective of three artists: Marine Brutti, Jonathan Debrouwer i Arthur Harel. Together they develop their practice through stage direction, filmmaking, video installation, choreography and performance.

At Fenòmens, they teach a workshop from 14 to 18 November at La Caldera, which ends in a public action. For this week’s gathering, Marine, Jonathan and Arthur will exchange with the participants and propose various choreographic experiments. The idea is questioning how the interpreters relate to their bodies, according to the different space areas they cross or occupy. The workshop is based on the work that the collective leads, what they call «the post-Internet dances», and on the Jumpstyle dance, that comes from the hardstyle movement.

Free. To participate, write to: info@fenomens.net

www.collectiflahorde.com

Comments are closed.