Radicalismo Abstracto (Espanya)

radicalismo-abstracto-02

Live Installation. Abraham Hurtado-AADK Spain realitza el comissariat de la secció Cos i Espai. 
Cos i Espai / 18 nov. a les 20,30h. @ La Caldera

La secció Cos i Espai forma part del Cicle Acció Mutant de La Caldera Centre de creació de dansa i arts escèniques. 

Radicalismo abstracto neix de la trobada entre dues generacions, aquella els paradigmes es desplomen i la que ha crescut sense horitzons. Malgrat aquest context, o precisament per això, la seva quietud és només aparent, és una estaticitat que vibra, una letargia que prepara, una latència d’eclosió o el moment preliminar a l’escapada. Hi ha d’haver fissures per habitar abans que esclati tot, el radicalisme abstracte és la recerca d’un nou llenguatge d’aixopluc pel sorgiment d’idees, que trenqui sense ferir allò que ens atrapa.

TICKETS

The “Body and Space” section is part of the series Acció Mutant at La Caldera, Center of creation of dance and performing arts

Radicalismo abstracto is born in the meeting point between two generations, one whose paradigms collapse and one who is grown up without horizons. Despite this context, or precisely for it, his stillness is only apparent, it is a stasis that vibrates, a lethargy that prepares latency hatching, preliminary to the break time. There must be cracks to dwell before it all explodes, the abstract radicalism is the research of a new language that shelters emerging ideas, that breaks without hurting what is traping us.

www.aadk.es

Comments are closed.