Terrain de Daniel Gwirtzman (Nova York)

c-daniel-gwirtzman-dance-company-foto-rosa-llinas-01

Videoprojecció. Abraham Hurtado-AADK Spain realitza el comissariat de la secció Cos i Espai
Cos i Espai / 18 nov. a les 20,20h. @ La Caldera
Dins de la selecció Cossos Capturats.

La secció Cos i Espai forma part del Cicle Acció Mutant de La Caldera Centre de creació de dansa i arts escèniques. 

La remota localització de Blanca i la seva distància dels centres urbans proveeix un territori esquinçat en el qual explorar els conceptes de densitat versus buit, alienació i comunitat, inclusió i separació. ¿Quina història provoca un cos en aquest espai? Com pot un paisatge tan extrem acullir tanta vida, música, harmonia? Desposseït d’una narrativa reconeixible, Daniel Gwirtzman explora les històries que sorgeixen a partir de la disrupció d’un context.

TICKETS

The “Body and Space” section is part of the series Acció Mutant at La Caldera, Center of creation of dance and performing arts

The remote location of Blanca and its distance from an urban center provides a ripe territory to explore concepts of density versus space, alienation and community, and inclusion and separation. What story does a body in this space provoke? How such an extreme land fosters so much life, music, harmony?

Stripped of a recognizable narrative, Daniel Gwirtzman explores the stories that arise when a context is disrupted. Playing with only the form of his body, he researches ideas of excess versus nothing.

www. gwirtzmandance.org

Comments are closed.