Domando a Pinball de Teresa Navarrete & Miguel Marín

Dansa-Música en directe. Work in progress / Data d’estrena: 16-17 dic. Teatro Central (Sevilla).
Cos i Música / 19 nov. a las 20,30h. @ Espai Erre

Teresa Navarrete, després dels seus estudis de dansa entre Còrdova, Sevilla i Madrid, Teresa Navarrete es trasllada a Barcelona l’any 1998, on entra en contacte amb la companyia Erre que erre, sent part del col·lectiu entre 1998 i 2009. Ja amb companyia pròpia, realitza les produccions Three Landscapes, Fragile, Otra manera de encontrarse i Salón Otto. Ha recollit diferents premis al llarg de la seva trajectòria, com el Premi Max, i els Premis PAD de la Dansa d’Andalusia.

Miguel Marín és músic, compositor i intèrpret. Ha passat per diverses formacions del gènere indie-pop a Sevilla, entre elles la banda Sr. Chinarro. L’any 1998 es trasllada a Londres, on entra a formar part de Piano Magic. Més endavant s’endinsa en el cinema de la mà de Bigas Luna. Al llarg de la seva carrera es troba amb altres artistes com Santiago Garrido, Leo Obstbaum, David Victori, Jean Nouvel, així com Kazumasa Hashimoto i Jason Kalidas. Col·labora amb diverses companyies de dansa a Espanya i Regne Unit.

Com a les màquines de Pinball, on la bola va d’un lloc a l’altre amb un impuls enorme, que de vegades és retingut i domat pels obstacles que va trobant, Pinball el domador d’impulsos també es troba amb aquests obstacles que el fan reaccionar d’una o altra forma. Els impulsos poden ser d’una força atronadora. Els desitjos ocults, que tothom te, obliguen a l’impuls a emergir i expandir-se, fins que surt com la lava indomable d’un volcà. Tenir desitjos és una cosa que ens fa vulnerables i fràgils, però alhora ens dóna força. Per fer front a aquests desitjos necessitem l’impuls, un petit salt al buit.

Creación e interpretación: Miguel Marín, Teresa Navarrete.
Asistente de dirección y movimiento: María M. Cabeza de Vaca.
Música en directo: Miguel Marín.

TICKETS

After studying, dance in Cordoba, Seville and Madrid, Teresa Navarrete moved to Barcelona in 1998, where got in contact with Erre que erre, being part of the group between 1998 and 2009. After that she founded her own company, and produced the shows Three Landscapes, Fragile, Otra manera de encontrarse and Salón Otto. She has collected several awards throughout her career, as the Max Award, and the PAD Dance Awards in Andalusia.

Miguel Marin is a musician, composer and performer. It has gone through several bands of indie-pop in Seville, including Mr. Chinarro band. In 1998 he moved to London, where he joined Piano Magic. Later he delved into cinema thanks to Bigas Luna. Throughout his career he met other artists such as Santiago Garrido, Leo Obstbaum, David Victori, Jean Nouvel, Kazumasa Hashimoto and Jason Kalidas. He collaborates with several dance companies in Spain and the UK.

As Pinball machines, where the ball goes from one place to another with a huge impulse, which is sometimes retained and tamed by the obstacles that finds, Pinball, the impulse tamer also finds these obstacles, which make him react in one way or another. The impulse may be a thunderous force. The hidden desires that everyone has, drive the impulse to emerge and expand, until it comes out as wash in an indomitable volcano. Having desires is something that makes us vulnerable and fragile, yet it gives us strength. To get over desires we need the impulse, a small jump in the empty space.

Creation and interpretation: Miguel Marín, Teresa Navarrete.
Assistant of direction and movement: María M. Cabeza de Vaca.
Live Music: Miguel Marín.

www.miguel-marin.com

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *