BODY MUTATIONS de Román Torre / Rotor Studio (Catalunya)


01, 02 i 03- 10- 2015, a les 20,30h @ Sala B Hiroshima.

De difícil classificació, el seu treball creatiu no està ancorat a cap format en particular encara que normalment usa eines digitals de manera intensiva. Ell afirma que tracta de barrejar curiositat tècnica i creativitat amb simple aprenentatge vital. Fins ara ha experimentat amb diverses formes d’implementar la tecnologia per a interactuar físicament o virtualment amb llum, àudio i visuals en temps real. Ha treballat dirigint, realitzant i col·laborant en produccions audiovisuals i interactives de totes les grandàries, des de petites instal·lacions immersives a grans produccions escèniques.

Credits:
Concept: Román Torre.
Software: Felipe L.Navarro y Román Torre.
Hardware: Román Torre & Cristina Tevar.
Asistencia: Cristina Tevar.
Diseño y producción: Rotor Studio.

www.romantorre.net
www.rotor-studio.net

His creative work is not anchored to any particular format but usually he use digital tools to do his job. He try to mix technical curiosity , creativity, and vital independent learning. So far he has experimented with various ways to implement technology to interact physically or virtually with audio and visual at real time. 

COMPRA AQUÍ L’ENTRADA


Comments are closed.